Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
12-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
11-07-20Đà Nẵng: 444,
Quảng Ngãi: 533,
Đắc Nông: 061
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
755
10-07-20Gia Lai: 130,
Ninh Thuận: 467
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
444
09-07-20Bình Định: 105,
Quảng Trị: 255,
Quảng Bình: 274
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
643
08-07-20Đà Nẵng: 459,
Khánh Hòa: 342
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
821
07-07-20Đắc Lắc: 652,
Quảng Nam: 332
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
722
06-07-20TT Huế: 906,
Phú Yên: 818
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
666
05-07-20Kon Tum: 470,
Khánh Hòa: 673
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
621
04-07-20Đà Nẵng: 322,
Quảng Ngãi: 564,
Đắc Nông: 204
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
423
03-07-20Gia Lai: 071,
Ninh Thuận: 520
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
676
02-07-20Bình Định: 486,
Quảng Trị: 206,
Quảng Bình: 791
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
516
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 917
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
564
30-06-20Đắc Lắc: 835,
Quảng Nam: 504
Trúng Quảng Nam770
29-06-20TT Huế: 406,
Phú Yên: 557
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
618
28-06-20Kon Tum: 158,
Khánh Hòa: 133
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
471
27-06-20Đà Nẵng: 425,
Quảng Ngãi: 605,
Đắc Nông: 300
Trúng Đắc Nông611
26-06-20Gia Lai: 767,
Ninh Thuận: 891
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
694
25-06-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 093
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
615
24-06-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 606
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
648
23-06-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 049
Trúng Đắc Lắc396
22-06-20TT Huế: 100,
Phú Yên: 016
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
517
21-06-20Kon Tum: 701,
Khánh Hòa: 817
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
507
20-06-20Đà Nẵng: 297,
Quảng Ngãi: 686,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
776
19-06-20Gia Lai: 806,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
648
18-06-20Bình Định: 985,
Quảng Trị: 618,
Quảng Bình: 344
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
701
17-06-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 547
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
508
16-06-20Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 648
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
572
15-06-20TT Huế: 413,
Phú Yên: 469
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
706
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
495
13-06-20Đà Nẵng: 416,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 113
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
298
12-06-20Gia Lai: 446,
Ninh Thuận: 053
Trúng Ninh Thuận356
11-06-20Bình Định: 812,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 574
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
395