Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
12-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
11-07-20Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
10-07-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
272
09-07-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
274
08-07-20Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
271
07-07-20Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
257
06-07-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
05-07-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 73
Trúng Khánh Hòa221
04-07-20Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
03-07-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
02-07-20Bình Định: 86,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
01-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
279
30-06-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
29-06-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
28-06-20Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 33
Trúng Khánh Hòa255
27-06-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
249
26-06-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
235
25-06-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
24-06-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
23-06-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 84
Trúng Quảng Nam248
22-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
271
21-06-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 17
Trúng Khánh Hòa272
20-06-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 44
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
222
18-06-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
232
17-06-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240
16-06-20Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
256
15-06-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
286
14-06-20Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
288
13-06-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
259
12-06-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
11-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248