Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
12-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
250
10-07-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
233
09-07-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
249
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
261
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
262
06-07-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
258
05-07-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum269
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
234
03-07-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
267
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
238
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
231
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
240
29-06-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TT Huế265
28-06-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Khánh Hòa262
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
238
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
249
25-06-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
230
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
250
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
273
22-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
235
21-06-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
250
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
261
19-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
244
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
255
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
270
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc257
15-06-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
257
14-06-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Khánh Hòa257
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
233
12-06-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
252
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
241