Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
12-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
11-07-20Đà Nẵng: 444,957,
Quảng Ngãi: 533,895,
Đắc Nông: 075,666
Trúng 444 Đà Nẵng,
Trúng 533 Quảng Ngãi
543
10-07-20Gia Lai: 130,195,
Ninh Thuận: 467,421
Trúng 130 Gia Lai,
Trúng 467 Ninh Thuận
639
09-07-20Bình Định: 105,714,
Quảng Trị: 255,109,
Quảng Bình: 274,996
Trúng 105 Bình Định,
Trúng 255 Quảng Trị,
Trúng 274 Quảng Bình
850
08-07-20Đà Nẵng: 459,359,
Khánh Hòa: 291,833
Trúng 459 Đà Nẵng431
07-07-20Đắc Lắc: 314,128,
Quảng Nam: 332,993
Trúng 332 Quảng Nam568
06-07-20TT Huế: 906,811,
Phú Yên: 818,141
Trúng 906 TT Huế,
Trúng 818 Phú Yên
446
05-07-20Kon Tum: 470,688,
Khánh Hòa: 469,574
Trúng 470 Kon Tum715
04-07-20Quảng Ngãi: 564,135,
Đắc Nông: 396,802,
Đà Nẵng: 557,301
Trúng 564 Quảng Ngãi496
03-07-20Gia Lai: 071,610,
Ninh Thuận: 148,191
Trúng 071 Gia Lai473
02-07-20Bình Định: 486,024,
Quảng Trị: 206,317,
Quảng Bình: 791,996
Trúng 486 Bình Định,
Trúng 206 Quảng Trị,
Trúng 791 Quảng Bình
576
01-07-20Đà Nẵng: 328,537,
Khánh Hòa: 917,272
Trúng 328 Đà Nẵng,
Trúng 917 Khánh Hòa
434
30-06-20Đắc Lắc: 350,493,
Quảng Nam: 504,799
Trúng 350 Đắc Lắc,
Trúng 504 Quảng Nam
519
29-06-20TT Huế: 406,688,
Phú Yên: 771,611
Trúng 406 TT Huế619
28-06-20Kon Tum: 158,117,
Khánh Hòa: 955,976
Trúng 158 Kon Tum821
27-06-20Đà Nẵng: 043,931,
Quảng Ngãi: 032,870,
Đắc Nông: 300,465
Trúng 043 Đà Nẵng,
Trúng 032 Quảng Ngãi,
Trúng 300 Đắc Nông
627
26-06-20Gia Lai: 767,474,
Ninh Thuận: 891,052
Trúng 767 Gia Lai,
Trúng 891 Ninh Thuận
380
25-06-20Bình Định: 653,964,
Quảng Trị: 050,103,
Quảng Bình: 093,346
Trúng 653 Bình Định,
Trúng 050 Quảng Trị,
Trúng 093 Quảng Bình
565
24-06-20Đà Nẵng: 247,181,
Khánh Hòa: 606,739
Trúng 247 Đà Nẵng,
Trúng 606 Khánh Hòa
435
23-06-20Đắc Lắc: 257,791,
Quảng Nam: 384,632
Trúng 257 Đắc Lắc,
Trúng 384 Quảng Nam
672
22-06-20TT Huế: 100,998,
Phú Yên: 016,883
Trúng 100 TT Huế,
Trúng 016 Phú Yên
713
21-06-20Kon Tum: 701,124,
Khánh Hòa: 817,084
Trúng 701 Kon Tum,
Trúng 817 Khánh Hòa
386
20-06-20Đà Nẵng: 297,252,
Quảng Ngãi: 686,743,
Đắc Nông: 044,185
Trúng 297 Đà Nẵng,
Trúng 686 Quảng Ngãi,
Trúng 044 Đắc Nông
483
19-06-20Gia Lai: 806,406,
Ninh Thuận: 948,738
Trúng 806 Gia Lai,
Trúng 948 Ninh Thuận
649
18-06-20Bình Định: 467,673,
Quảng Trị: 618,214,
Quảng Bình: 774,267
Trúng 618 Quảng Trị529
17-06-20Đà Nẵng: 928,051,
Khánh Hòa: 502,851
Trúng 928 Đà Nẵng471
16-06-20Đắc Lắc: 268,543,
Quảng Nam: 648,546
Trúng 268 Đắc Lắc,
Trúng 648 Quảng Nam
873
15-06-20TT Huế: 393,579,
Phú Yên: 469,010
Trúng 469 Phú Yên867
14-06-20Kon Tum: 548,317,
Khánh Hòa: 619,982
Trúng 548 Kon Tum,
Trúng 619 Khánh Hòa
936
13-06-20Đà Nẵng: 487,133,
Quảng Ngãi: 360,861,
Đắc Nông: 156,936
Trúng 487 Đà Nẵng,
Trúng 360 Quảng Ngãi
390
12-06-20Gia Lai: 155,903,
Ninh Thuận: 053,380
Trúng 053 Ninh Thuận767
11-06-20Bình Định: 812,455,
Quảng Trị: 886,386,
Quảng Bình: 574,366
Trúng 812 Bình Định,
Trúng 886 Quảng Trị,
Trúng 574 Quảng Bình
945