Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
12-07-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
11-07-20TP HCM: 375,
Long An: 424,
Bình Phước: 319,
Hậu Giang: 874
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
639
10-07-20Vĩnh Long: 406,
Bình Dương: 703,
Trà Vinh: 551
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
610
09-07-20Tây Ninh: 735,
An Giang: 145,
Bình Thuận: 879
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
287
08-07-20Đồng Nai: 955,
Cần Thơ: 884,
Sóc Trăng: 574
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
393
07-07-20Bến Tre: 782,
Vũng Tàu: 636,
Bạc Liêu: 160
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
422
06-07-20TP HCM: 311,
Đồng Tháp: 739,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
731
05-07-20Tiền Giang: 209,
Kiên Giang: 290,
Đà Lạt: 610
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
709
04-07-20TP HCM: 802,
Long An: 736,
Bình Phước: 847,
Hậu Giang: 602
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
563
03-07-20Vĩnh Long: 742,
Bình Dương: 344,
Trà Vinh: 757
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
713
02-07-20Tây Ninh: 708,
An Giang: 467,
Bình Thuận: 859
Trượt626
01-07-20Sóc Trăng: 233,
Đồng Nai: 440,
Cần Thơ: 481
Trúng Sóc Trăng,
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
633
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 483
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
322
29-06-20TP HCM: 635,
Đồng Tháp: 590,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
445
28-06-20Tiền Giang: 226,
Kiên Giang: 007,
Đà Lạt: 285
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
347
27-06-20TP HCM: 317,
Long An: 528,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 386
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
336
26-06-20Vĩnh Long: 702,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 723
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
558
25-06-20Tây Ninh: 679,
An Giang: 696,
Bình Thuận: 594
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
820
24-06-20Đồng Nai: 491,
Cần Thơ: 535,
Sóc Trăng: 300
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
522
23-06-20Bến Tre: 888,
Vũng Tàu: 034,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
565
22-06-20TP HCM: 625,
Đồng Tháp: 167,
Cà Mau: 598
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
654
21-06-20Tiền Giang: 212,
Kiên Giang: 031,
Đà Lạt: 663
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
691
20-06-20TP HCM: 167,
Long An: 848,
Bình Phước: 594,
Hậu Giang: 304
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
553
19-06-20Vĩnh Long: 225,
Bình Dương: 725,
Trà Vinh: 179
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
468
18-06-20Tây Ninh: 680,
An Giang: 260,
Bình Thuận: 465
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336
17-06-20Đồng Nai: 004,
Cần Thơ: 397,
Sóc Trăng: 294
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
763
16-06-20Bến Tre: 752,
Vũng Tàu: 643,
Bạc Liêu: 991
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
463
15-06-20TP HCM: 826,
Đồng Tháp: 384,
Cà Mau: 634
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
600
14-06-20Tiền Giang: 277,
Kiên Giang: 026,
Đà Lạt: 954
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
594
13-06-20TP HCM: 707,
Long An: 909,
Bình Phước: 637,
Hậu Giang: 047
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
452
12-06-20Vĩnh Long: 971,
Bình Dương: 236,
Trà Vinh: 517
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
706
11-06-20Tây Ninh: 088,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 943
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
468