Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
12-07-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
11-07-20TP HCM: 375,527,
Long An: 424,237,
Bình Phước: 319,563,
Hậu Giang: 874,654
Trúng 375 TP HCM,
Trúng 424 Long An,
Trúng 319 Bình Phước,
Trúng 874 Hậu Giang
510
10-07-20Vĩnh Long: 406,040,
Bình Dương: 703,917,
Trà Vinh: 551,354
Trúng 406 Vĩnh Long,
Trúng 703 Bình Dương,
Trúng 551 Trà Vinh
749
09-07-20Tây Ninh: 701,868,
An Giang: 145,800,
Bình Thuận: 879,498
Trúng 145 An Giang,
Trúng 879 Bình Thuận
427
08-07-20Đồng Nai: 955,024,
Cần Thơ: 948,571,
Sóc Trăng: 574,918
Trúng 955 Đồng Nai,
Trúng 574 Sóc Trăng
535
07-07-20Bến Tre: 782,460,
Vũng Tàu: 636,585,
Bạc Liêu: 055,911
Trúng 782 Bến Tre,
Trúng 636 Vũng Tàu
719
06-07-20TP HCM: 311,999,
Đồng Tháp: 739,018,
Cà Mau: 388,419
Trúng 311 TP HCM,
Trúng 739 Đồng Tháp,
Trúng 388 Cà Mau
509
05-07-20Tiền Giang: 786,202,
Kiên Giang: 290,093,
Đà Lạt: 610,876
Trúng 290 Kiên Giang,
Trúng 610 Đà Lạt
408
04-07-20TP HCM: 802,865,
Long An: 736,692,
Bình Phước: 763,879,
Hậu Giang: 602,789
Trúng 802 TP HCM,
Trúng 736 Long An,
Trúng 602 Hậu Giang
509
03-07-20Vĩnh Long: 742,710,
Bình Dương: 119,823,
Trà Vinh: 864,624
Trúng 742 Vĩnh Long,
Trúng 119 Bình Dương
340
02-07-20Tây Ninh: 914,465,
An Giang: 078,927,
Bình Thuận: 838,773
Trúng 914 Tây Ninh,
Trúng 838 Bình Thuận
731
01-07-20Đồng Nai: 627,747,
Cần Thơ: 057,423,
Sóc Trăng: 917,049
Trượt398
30-06-20Bến Tre: 304,470,
Vũng Tàu: 253,731,
Bạc Liêu: 483,902
Trúng 304 Bến Tre,
Trúng 253 Vũng Tàu,
Trúng 483 Bạc Liêu
494
29-06-20TP HCM: 635,073,
Đồng Tháp: 590,097,
Cà Mau: 388,212
Trúng 635 TP HCM,
Trúng 590 Đồng Tháp,
Trúng 388 Cà Mau
483
28-06-20Tiền Giang: 226,057,
Kiên Giang: 007,811,
Đà Lạt: 285,957
Trúng 226 Tiền Giang,
Trúng 007 Kiên Giang,
Trúng 285 Đà Lạt
367
27-06-20TP HCM: 455,995,
Long An: 528,463,
Bình Phước: 465,885,
Hậu Giang: 386,795
Trúng 528 Long An,
Trúng 386 Hậu Giang
353
26-06-20Vĩnh Long: 702,341,
Bình Dương: 441,578,
Trà Vinh: 922,077
Trúng 702 Vĩnh Long,
Trúng 441 Bình Dương
672
25-06-20Tây Ninh: 679,101,
An Giang: 277,776,
Bình Thuận: 594,616
Trúng 679 Tây Ninh,
Trúng 277 An Giang,
Trúng 594 Bình Thuận
653
24-06-20Đồng Nai: 491,299,
Cần Thơ: 535,534,
Sóc Trăng: 300,866
Trúng 491 Đồng Nai,
Trúng 535 Cần Thơ,
Trúng 300 Sóc Trăng
429
23-06-20Bến Tre: 888,594,
Vũng Tàu: 034,333,
Bạc Liêu: 277,817
Trúng 888 Bến Tre,
Trúng 034 Vũng Tàu,
Trúng 277 Bạc Liêu
698
22-06-20TP HCM: 556,233,
Đồng Tháp: 167,416,
Cà Mau: 598,889
Trúng 167 Đồng Tháp,
Trúng 598 Cà Mau
883
21-06-20Tiền Giang: 212,952,
Kiên Giang: 787,984,
Đà Lạt: 663,139
Trúng 212 Tiền Giang,
Trúng 787 Kiên Giang,
Trúng 663 Đà Lạt
720
20-06-20TP HCM: 167,043,
Long An: 848,503,
Bình Phước: 594,821,
Hậu Giang: 304,909
Trúng 167 TP HCM,
Trúng 848 Long An,
Trúng 594 Bình Phước,
Trúng 304 Hậu Giang
490
19-06-20Vĩnh Long: 278,015,
Bình Dương: 725,355,
Trà Vinh: 179,283
Trúng 725 Bình Dương,
Trúng 179 Trà Vinh
541
18-06-20Tây Ninh: 440,462,
An Giang: 260,918,
Bình Thuận: 465,158
Trúng 440 Tây Ninh,
Trúng 260 An Giang,
Trúng 465 Bình Thuận
466
17-06-20Đồng Nai: 004,165,
Cần Thơ: 397,968,
Sóc Trăng: 294,184
Trúng 004 Đồng Nai,
Trúng 397 Cần Thơ,
Trúng 294 Sóc Trăng
405
16-06-20Bến Tre: 752,303,
Vũng Tàu: 556,084,
Bạc Liêu: 336,932
Trúng 752 Bến Tre,
Trúng 556 Vũng Tàu
440
15-06-20TP HCM: 396,320,
Đồng Tháp: 384,744,
Cà Mau: 634,278
Trúng 384 Đồng Tháp,
Trúng 634 Cà Mau
414
14-06-20Tiền Giang: 570,672,
Kiên Giang: 665,455,
Đà Lạt: 074,833
Trượt578
13-06-20TP HCM: 707,456,
Long An: 837,193,
Bình Phước: 637,984,
Hậu Giang: 047,489
Trúng 707 TP HCM,
Trúng 637 Bình Phước,
Trúng 047 Hậu Giang
580
12-06-20Vĩnh Long: 971,127,
Bình Dương: 916,369,
Trà Vinh: 078,199
Trúng 971 Vĩnh Long546
11-06-20Tây Ninh: 088,981,
An Giang: 488,870,
Bình Thuận: 905,317
Trúng 088 Tây Ninh,
Trúng 488 An Giang,
Trúng 905 Bình Thuận
382