Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
12-07-20
11-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6251
10-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9268
09-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1287
08-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3288
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6259
06-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7264
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề299
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7251
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề267
02-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2278
01-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5250
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2290
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề259
28-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt260
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề256
26-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6265
25-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8296
24-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1289
23-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề269
22-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1278
21-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề295
20-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9256
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề293
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8291
17-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt259
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6265
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5285
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề284
13-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6275
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0287
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3280
10-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt278
09-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt281