Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :12-07-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
12-07-20
11-07-2039,96,43,94,26,23,10,57Trượt167
10-07-2084,24,31,08,72,79,69,20Ăn đề 69197
09-07-2027,41,11,91,68,57,22,18Ăn đề 91198
08-07-2041,23,18,83,43,57,16,40Ăn đề 83153
07-07-2084,92,73,60,86,01,85,94Ăn đề 60151
06-07-2015,71,23,79,90,05,88,07Trượt153
05-07-2070,43,21,85,37,80,60,58Ăn đề 70154
04-07-2045,91,75,27,81,13,98,56Ăn đề 75166
03-07-2029,64,37,36,03,14,83,12Trượt180
02-07-2035,27,22,36,07,29,01,62Ăn đề 29189
01-07-2094,07,49,70,09,67,20,35Ăn đề 35173
30-06-2007,55,18,73,96,29,97,03Ăn đề 29159
29-06-2020,01,10,54,61,79,55,47Ăn đề 20175
28-06-2058,40,92,50,97,14,54,62Trượt185
27-06-2095,89,36,96,27,53,88,46Ăn đề 36185
26-06-2032,95,05,36,65,41,06,90Trượt173
25-06-2042,46,82,71,37,25,81,85Ăn đề 82159
24-06-2078,89,69,96,31,88,67,75Trượt182
23-06-2092,27,62,77,07,43,48,42Ăn đề 62158
22-06-2087,14,66,34,17,41,17,28Ăn đề 17167
21-06-2040,32,21,06,28,00,44,76Trượt180
20-06-2097,41,49,56,27,86,69,83Ăn đề 69176
19-06-2017,59,14,36,65,61,95,55Trượt176
18-06-2053,21,33,83,89,32,85,51Ăn đề 89158
17-06-2084,65,83,88,24,55,14,05Trượt168
16-06-2011,93,75,86,77,46,31,28Trượt195
15-06-2007,36,66,39,52,15,50,47Ăn 52153
14-06-2092,22,10,08,17,13,74,86Ăn đề 74166
13-06-2060,61,02,31,36,89,29,49Ăn đề 61175
12-06-2043,03,01,51,96,45,86,19Ăn 03164
11-06-2034,97,03,26,23,43,09,12Ăn đề 34150
10-06-2062,51,01,94,04,23,30,72Ăn đề 30164
09-06-2025,19,73,12,33,98,84,61Trượt195