Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
06-12-19Gia Lai: 922,
Ninh Thuận: 885
Trúng Ninh Thuận424
05-12-19Bình Định: 354,
Quảng Trị: 138,
Quảng Bình: 817
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
739
04-12-19Đà Nẵng: 353,
Khánh Hòa: 722
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
804
03-12-19Đắc Lắc: 262,
Quảng Nam: 790
Trúng Quảng Nam598
02-12-19TT Huế: 256,
Phú Yên: 510
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
385
01-12-19Kon Tum: 860,
Khánh Hòa: 661
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
732
30-11-19Đà Nẵng: 568,
Quảng Ngãi: 952,
Đắc Nông: 215
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
495
29-11-19Gia Lai: 168,
Ninh Thuận: 652
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
922
28-11-19Bình Định: 125,
Quảng Trị: 526,
Quảng Bình: 248
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
598
27-11-19Đà Nẵng: 207,
Khánh Hòa: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
913
26-11-19Đắc Lắc: 131,
Quảng Nam: 487
Trúng Đắc Lắc417
25-11-19TT Huế: 149,
Phú Yên: 274
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
846
24-11-19Kon Tum: 576,
Khánh Hòa: 208
Trúng Kon Tum820
23-11-19Đà Nẵng: 088,
Quảng Ngãi: 128,
Đắc Nông: 756
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
916
22-11-19Gia Lai: 272,
Ninh Thuận: 854
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
937
21-11-19Bình Định: 280,
Quảng Trị: 830,
Quảng Bình: 415
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
20-11-19Đà Nẵng: 849,
Khánh Hòa: 660
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
400
19-11-19Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 636
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
570
18-11-19TT Huế: 633,
Phú Yên: 149
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
802
17-11-19Kon Tum: 090,
Khánh Hòa: 487
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
436
16-11-19Đà Nẵng: 513,
Quảng Ngãi: 467,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
308
15-11-19Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 568
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
422
14-11-19Bình Định: 875,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
691
13-11-19Đà Nẵng: 582,
Khánh Hòa: 470
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
899
12-11-19Đắc Lắc: 693,
Quảng Nam: 932
Trúng Đắc Lắc571
11-11-19TT Huế: 903,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
503
10-11-19Kon Tum: 347,
Khánh Hòa: 083
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
502
09-11-19Đà Nẵng: 657,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 780
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
437
08-11-19Gia Lai: 909,
Ninh Thuận: 005
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
501
07-11-19Bình Định: 108,
Quảng Trị: 980,
Quảng Bình: 660
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
445
06-11-19Đà Nẵng: 132,
Khánh Hòa: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
284