Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
07-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
06-12-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
05-12-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
274
04-12-19Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
296
03-12-19Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
02-12-19TT Huế: 29,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
01-12-19Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 39
Trúng Kon Tum240
30-11-19Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
250
29-11-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
228
28-11-19Bình Định: 25,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250
27-11-19Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
26-11-19Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
25-11-19TT Huế: 93,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
271
24-11-19Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 20
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
23-11-19Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
267
22-11-19Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
239
21-11-19Bình Định: 56,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 88
Trúng Quảng Trị254
20-11-19Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
19-11-19Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
228
18-11-19TT Huế: 38,
Phú Yên: 53
Trúng Phú Yên256
17-11-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
16-11-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
15-11-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
14-11-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
230
13-11-19Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
12-11-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
253
11-11-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
229
10-11-19Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 97
Trượt242
09-11-19Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 58
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
08-11-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
07-11-19Bình Định: 87,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 42
Trúng Quảng Trị232
06-11-19Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250