Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
07-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
06-12-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận244
05-12-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
251
04-12-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Đà Nẵng234
03-12-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
254
02-12-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Phú Yên266
01-12-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Kon Tum279
30-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
234
29-11-19Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Ninh Thuận275
28-11-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
235
27-11-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Đà Nẵng250
26-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
230
25-11-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
258
24-11-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
256
23-11-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
216
22-11-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
259
21-11-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
228
20-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Đà Nẵng254
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
249
18-11-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
256
17-11-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
226
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
262
15-11-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
288
14-11-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
252
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
265
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
255
11-11-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
238
10-11-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
263
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
227
08-11-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
230
07-11-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
249
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
236