Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
07-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
06-12-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
254
05-12-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
256
04-12-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Khánh Hòa241
03-12-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
213
02-12-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 TT Huế291
01-12-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
255
30-11-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
247
29-11-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
253
28-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
247
27-11-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
223
26-11-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
294
25-11-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
252
24-11-19Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Kon Tum237
23-11-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
257
22-11-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
278
21-11-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
254
20-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa209
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
240
18-11-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
276
17-11-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
211
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
270
15-11-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Ninh Thuận211
14-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
249
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
242
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
230
11-11-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
247
10-11-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
232
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi
249
08-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
250
07-11-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị
239
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
282