Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
06-12-19Gia Lai: 884,293,
Ninh Thuận: 885,202
Trúng 885 Ninh Thuận333
05-12-19Bình Định: 354,689,
Quảng Trị: 153,982,
Quảng Bình: 817,281
Trúng 354 Bình Định,
Trúng 817 Quảng Bình
381
04-12-19Đà Nẵng: 353,183,
Khánh Hòa: 722,824
Trúng 353 Đà Nẵng,
Trúng 722 Khánh Hòa
606
03-12-19Đắc Lắc: 558,970,
Quảng Nam: 790,299
Trúng 558 Đắc Lắc,
Trúng 790 Quảng Nam
460
02-12-19TT Huế: 256,584,
Phú Yên: 510,738
Trúng 256 TT Huế,
Trúng 510 Phú Yên
443
01-12-19Kon Tum: 860,328,
Khánh Hòa: 661,207
Trúng 860 Kon Tum,
Trúng 661 Khánh Hòa
541
30-11-19Đà Nẵng: 047,526,
Quảng Ngãi: 952,714,
Đắc Nông: 934,711
Trúng 952 Quảng Ngãi,
Trúng 934 Đắc Nông
497
29-11-19Gia Lai: 168,314,
Ninh Thuận: 652,308
Trúng 168 Gia Lai,
Trúng 652 Ninh Thuận
615
28-11-19Bình Định: 125,087,
Quảng Trị: 526,548,
Quảng Bình: 443,029
Trúng 125 Bình Định,
Trúng 526 Quảng Trị
555
27-11-19Đà Nẵng: 207,703,
Khánh Hòa: 156,056
Trúng 207 Đà Nẵng,
Trúng 156 Khánh Hòa
550
26-11-19Đắc Lắc: 131,092,
Quảng Nam: 547,118
Trúng 131 Đắc Lắc,
Trúng 547 Quảng Nam
332
25-11-19TT Huế: 149,469,
Phú Yên: 274,540
Trúng 149 TT Huế,
Trúng 274 Phú Yên
494
24-11-19Kon Tum: 576,533,
Khánh Hòa: 112,513
Trúng 576 Kon Tum,
Trúng 112 Khánh Hòa
315
23-11-19Đà Nẵng: 490,699,
Quảng Ngãi: 128,156,
Đắc Nông: 756,545
Trúng 128 Quảng Ngãi,
Trúng 756 Đắc Nông
510
22-11-19Gia Lai: 272,013,
Ninh Thuận: 854,370
Trúng 272 Gia Lai,
Trúng 854 Ninh Thuận
600
21-11-19Bình Định: 280,382,
Quảng Trị: 830,756,
Quảng Bình: 415,478
Trúng 280 Bình Định,
Trúng 830 Quảng Trị,
Trúng 415 Quảng Bình
592
20-11-19Đà Nẵng: 849,431,
Khánh Hòa: 660,439
Trúng 849 Đà Nẵng,
Trúng 660 Khánh Hòa
592
19-11-19Đắc Lắc: 268,526,
Quảng Nam: 636,236
Trúng 268 Đắc Lắc,
Trúng 636 Quảng Nam
471
18-11-19TT Huế: 633,569,
Phú Yên: 149,922
Trúng 633 TT Huế,
Trúng 149 Phú Yên
590
17-11-19Kon Tum: 090,769,
Khánh Hòa: 487,040
Trúng 090 Kon Tum,
Trúng 487 Khánh Hòa
475
16-11-19Đà Nẵng: 513,328,
Quảng Ngãi: 467,814,
Đắc Nông: 858,623
Trúng 513 Đà Nẵng,
Trúng 467 Quảng Ngãi,
Trúng 858 Đắc Nông
760
15-11-19Gia Lai: 586,729,
Ninh Thuận: 157,969
Trượt753
14-11-19Bình Định: 875,814,
Quảng Trị: 744,772,
Quảng Bình: 966,863
Trúng 875 Bình Định,
Trúng 966 Quảng Bình
455
13-11-19Đà Nẵng: 582,918,
Khánh Hòa: 470,484
Trúng 582 Đà Nẵng,
Trúng 470 Khánh Hòa
427
12-11-19Đắc Lắc: 693,036,
Quảng Nam: 365,141
Trúng 693 Đắc Lắc,
Trúng 365 Quảng Nam
454
11-11-19TT Huế: 903,801,
Phú Yên: 558,744
Trúng 903 TT Huế,
Trúng 558 Phú Yên
446
10-11-19Kon Tum: 423,221,
Khánh Hòa: 136,940
Trượt703
09-11-19Đà Nẵng: 657,938,
Quảng Ngãi: 206,034,
Đắc Nông: 780,654
Trúng 657 Đà Nẵng,
Trúng 206 Quảng Ngãi,
Trúng 780 Đắc Nông
795
08-11-19Gia Lai: 909,855,
Ninh Thuận: 005,859
Trúng 909 Gia Lai,
Trúng 005 Ninh Thuận
637
07-11-19Bình Định: 255,673,
Quảng Trị: 980,761,
Quảng Bình: 660,190
Trúng 255 Bình Định,
Trúng 980 Quảng Trị,
Trúng 660 Quảng Bình
890
06-11-19Đà Nẵng: 132,889,
Khánh Hòa: 156,794
Trúng 132 Đà Nẵng,
Trúng 156 Khánh Hòa
578