Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
06-12-19Vĩnh Long: 142,
Bình Dương: 348,
Trà Vinh: 516
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
612
05-12-19Tây Ninh: 099,
An Giang: 201,
Bình Thuận: 434
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
586
04-12-19Đồng Nai: 395,
Cần Thơ: 082,
Sóc Trăng: 020
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
879
03-12-19Bến Tre: 963,
Vũng Tàu: 933,
Bạc Liêu: 419
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
616
02-12-19TP HCM: 784,
Đồng Tháp: 611,
Cà Mau: 089
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
477
01-12-19Tiền Giang: 104,
Kiên Giang: 638,
Đà Lạt: 924
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
572
30-11-19TP HCM: 598,
Long An: 360,
Bình Phước: 937,
Hậu Giang: 771
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
671
29-11-19Vĩnh Long: 990,
Bình Dương: 560,
Trà Vinh: 704
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
602
28-11-19Tây Ninh: 825,
An Giang: 460,
Bình Thuận: 880
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
27-11-19Đồng Nai: 864,
Cần Thơ: 696,
Sóc Trăng: 215
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
444
26-11-19Bến Tre: 176,
Vũng Tàu: 085,
Bạc Liêu: 307
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
458
25-11-19TP HCM: 739,
Đồng Tháp: 344,
Cà Mau: 006
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
780
24-11-19Tiền Giang: 242,
Kiên Giang: 022,
Đà Lạt: 783
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
499
23-11-19TP HCM: 423,
Long An: 147,
Bình Phước: 456,
Hậu Giang: 399
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
368
22-11-19Vĩnh Long: 300,
Bình Dương: 651,
Trà Vinh: 366
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
626
21-11-19Tây Ninh: 923,
An Giang: 541,
Bình Thuận: 384
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
538
20-11-19Đồng Nai: 374,
Cần Thơ: 937,
Sóc Trăng: 499
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
644
19-11-19Bến Tre: 526,
Vũng Tàu: 382,
Bạc Liêu: 224
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
364
18-11-19TP HCM: 285,
Đồng Tháp: 793,
Cà Mau: 221
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
448
17-11-19Tiền Giang: 969,
Kiên Giang: 888,
Đà Lạt: 540
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
538
16-11-19TP HCM: 043,
Long An: 626,
Bình Phước: 663,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
595
15-11-19Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 378,
Trà Vinh: 180
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
535
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
451
13-11-19Đồng Nai: 496,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 641
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
595
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
819
11-11-19TP HCM: 200,
Đồng Tháp: 301,
Cà Mau: 278
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
810
10-11-19Tiền Giang: 746,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 174
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
763
09-11-19TP HCM: 578,
Long An: 708,
Bình Phước: 244,
Hậu Giang: 603
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
691
08-11-19Vĩnh Long: 424,
Bình Dương: 160,
Trà Vinh: 230
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
653
07-11-19Tây Ninh: 753,
An Giang: 520,
Bình Thuận: 205
Trượt531
06-11-19Đồng Nai: 230,
Cần Thơ: 358,
Sóc Trăng: 616
Trượt208