Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
07-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
06-12-19Vĩnh Long: 565,
Bình Dương: 624,
Trà Vinh: 664
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
325
05-12-19Tây Ninh: 813,
An Giang: 383,
Bình Thuận: 306
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
345
04-12-19Đồng Nai: 241,
Cần Thơ: 621,
Sóc Trăng: 730
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
327
03-12-19Bến Tre: 190,
Vũng Tàu: 293,
Bạc Liêu: 138
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
363
02-12-19TP HCM: 616,
Đồng Tháp: 196,
Cà Mau: 772
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
362
01-12-19Tiền Giang: 807,
Kiên Giang: 798,
Đà Lạt: 598
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
376
30-11-19TP HCM: 562,
Long An: 824,
Bình Phước: 659,
Hậu Giang: 153
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
344
29-11-19Vĩnh Long: 334,
Bình Dương: 953,
Trà Vinh: 907
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
368
28-11-19Tây Ninh: 744,
An Giang: 653,
Bình Thuận: 014
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
348
27-11-19Đồng Nai: 706,
Cần Thơ: 909,
Sóc Trăng: 215
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
349
26-11-19Bến Tre: 510,
Vũng Tàu: 984,
Bạc Liêu: 310
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
358
25-11-19TP HCM: 868,
Đồng Tháp: 494,
Cà Mau: 357
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
326
24-11-19Tiền Giang: 303,
Kiên Giang: 400,
Đà Lạt: 550
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
346
23-11-19TP HCM: 754,
Long An: 808,
Bình Phước: 051,
Hậu Giang: 691
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
368
22-11-19Vĩnh Long: 664,
Bình Dương: 751,
Trà Vinh: 263
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
324
21-11-19Tây Ninh: 424,
An Giang: 040,
Bình Thuận: 332
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
346
20-11-19Đồng Nai: 499,
Cần Thơ: 062,
Sóc Trăng: 573
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
373
19-11-19Bến Tre: 534,
Vũng Tàu: 735,
Bạc Liêu: 750
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
323
18-11-19TP HCM: 880,
Đồng Tháp: 428,
Cà Mau: 684
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
349
17-11-19Tiền Giang: 567,
Kiên Giang: 345,
Đà Lạt: 948
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
350
16-11-19TP HCM: 903,
Long An: 378,
Bình Phước: 298,
Hậu Giang: 656
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
347
15-11-19Vĩnh Long: 430,
Bình Dương: 616,
Trà Vinh: 050
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
328
14-11-19Tây Ninh: 367,
An Giang: 736,
Bình Thuận: 952
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
367
13-11-19Đồng Nai: 740,
Cần Thơ: 482,
Sóc Trăng: 577
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
375
12-11-19Bến Tre: 188,
Vũng Tàu: 286,
Bạc Liêu: 001
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
340
11-11-19TP HCM: 051,
Đồng Tháp: 061,
Cà Mau: 168
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
322
10-11-19Tiền Giang: 389,
Kiên Giang: 749,
Đà Lạt: 784
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
336
09-11-19TP HCM: 435,
Long An: 801,
Bình Phước: 244,
Hậu Giang: 492
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
348
08-11-19Vĩnh Long: 771,
Bình Dương: 183,
Trà Vinh: 667
Trượt352
07-11-19Tây Ninh: 261,
An Giang: 470,
Bình Thuận: 834
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
06-11-19Đồng Nai: 184,
Cần Thơ: 399,
Sóc Trăng: 839
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
345