Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :25-01-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
25-01-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
24-01-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
231
23-01-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Tây Ninh229
22-01-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
238
21-01-20Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
251
20-01-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng Giải Tám Cà Mau
278
19-01-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
251
18-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
247
17-01-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương
235
16-01-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận
238
15-01-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
259
14-01-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
240
13-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
233
12-01-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
251
11-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đuôi 7 Hậu Giang
246
10-01-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
241
09-01-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
257
08-01-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
255
07-01-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu
233
06-01-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
261
05-01-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
244
04-01-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
254
03-01-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
276
02-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang
272
01-01-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
273
31-12-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
289
30-12-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp
257
29-12-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
255
28-12-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước
252
27-12-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
235
26-12-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang
282
25-12-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
268