Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
07-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
06-12-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt245
05-12-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận
220
04-12-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
273
03-12-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
267
02-12-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
238
01-12-19Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
251
30-11-19Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang,
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 0 Long An
276
29-11-19Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
271
28-11-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
240
27-11-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt267
26-11-19Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
246
25-11-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
260
24-11-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
268
23-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 9 Hậu Giang
273
22-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
250
21-11-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
235
20-11-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
262
19-11-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
255
18-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đồng Tháp245
17-11-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
257
16-11-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
250
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
265
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
275
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
248
12-11-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
279
11-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 9 Đồng Tháp
259
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
269
09-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
264
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
255
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
263
06-11-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
256