Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
06-12-19Vĩnh Long: 762,999,
Bình Dương: 348,772,
Trà Vinh: 516,301
Trúng 348 Bình Dương,
Trúng 516 Trà Vinh
690
05-12-19Tây Ninh: 099,039,
An Giang: 201,178,
Bình Thuận: 387,224
Trúng 099 Tây Ninh,
Trúng 201 An Giang,
Trúng 387 Bình Thuận
505
04-12-19Đồng Nai: 395,369,
Cần Thơ: 572,013,
Sóc Trăng: 020,256
Trúng 395 Đồng Nai,
Trúng 572 Cần Thơ,
Trúng 020 Sóc Trăng
562
03-12-19Bến Tre: 963,742,
Vũng Tàu: 933,416,
Bạc Liêu: 419,044
Trúng 963 Bến Tre,
Trúng 933 Vũng Tàu,
Trúng 419 Bạc Liêu
592
02-12-19TP HCM: 685,383,
Đồng Tháp: 611,952,
Cà Mau: 089,947
Trúng 611 Đồng Tháp,
Trúng 089 Cà Mau
315
01-12-19Kiên Giang: 638,684,
Đà Lạt: 924,823,
Tiền Giang: 104,864
Trúng 638 Kiên Giang,
Trúng 924 Đà Lạt,
Trúng 104 Tiền Giang
550
30-11-19TP HCM: 598,540,
Long An: 360,515,
Bình Phước: 915,372,
Hậu Giang: 771,622
Trúng 598 TP HCM,
Trúng 360 Long An,
Trúng 771 Hậu Giang
733
29-11-19Vĩnh Long: 386,999,
Bình Dương: 560,149,
Trà Vinh: 704,960
Trúng 386 Vĩnh Long,
Trúng 560 Bình Dương,
Trúng 704 Trà Vinh
333
28-11-19Tây Ninh: 567,254,
An Giang: 460,109,
Bình Thuận: 880,270
Trúng 460 An Giang,
Trúng 880 Bình Thuận
671
27-11-19Đồng Nai: 429,416,
Cần Thơ: 696,920,
Sóc Trăng: 215,468
Trúng 696 Cần Thơ,
Trúng 215 Sóc Trăng
592
26-11-19Bến Tre: 176,501,
Vũng Tàu: 002,821,
Bạc Liêu: 355,656
Trúng 176 Bến Tre,
Trúng 002 Vũng Tàu
636
25-11-19TP HCM: 739,763,
Đồng Tháp: 429,961,
Cà Mau: 006,470
Trúng 739 TP HCM,
Trúng 006 Cà Mau
752
24-11-19Tiền Giang: 242,379,
Kiên Giang: 022,205,
Đà Lạt: 783,471
Trúng 242 Tiền Giang,
Trúng 022 Kiên Giang,
Trúng 783 Đà Lạt
760
23-11-19TP HCM: 288,362,
Long An: 147,027,
Bình Phước: 456,953,
Hậu Giang: 658,259
Trúng 147 Long An,
Trúng 456 Bình Phước
515
22-11-19Vĩnh Long: 300,497,
Bình Dương: 651,799,
Trà Vinh: 366,598
Trúng 300 Vĩnh Long,
Trúng 651 Bình Dương,
Trúng 366 Trà Vinh
360
21-11-19Tây Ninh: 923,307,
An Giang: 498,565,
Bình Thuận: 638,815
Trúng 923 Tây Ninh630
20-11-19Đồng Nai: 374,020,
Cần Thơ: 937,922,
Sóc Trăng: 499,657
Trúng 374 Đồng Nai,
Trúng 937 Cần Thơ,
Trúng 499 Sóc Trăng
493
19-11-19Bến Tre: 526,534,
Vũng Tàu: 911,307,
Bạc Liêu: 224,054
Trúng 526 Bến Tre,
Trúng 224 Bạc Liêu
464
18-11-19TP HCM: 285,329,
Đồng Tháp: 050,866,
Cà Mau: 221,216
Trúng 285 TP HCM,
Trúng 221 Cà Mau
265
17-11-19Tiền Giang: 969,508,
Kiên Giang: 888,424,
Đà Lạt: 540,184
Trúng 969 Tiền Giang,
Trúng 888 Kiên Giang,
Trúng 540 Đà Lạt
605
16-11-19TP HCM: 043,199,
Long An: 626,742,
Bình Phước: 663,943,
Hậu Giang: 287,478
Trúng 043 TP HCM,
Trúng 626 Long An,
Trúng 663 Bình Phước,
Trúng 287 Hậu Giang
638
15-11-19Vĩnh Long: 438,613,
Bình Dương: 702,160,
Trà Vinh: 180,894
Trúng 438 Vĩnh Long,
Trúng 180 Trà Vinh
680
14-11-19Tây Ninh: 319,756,
An Giang: 062,598,
Bình Thuận: 924,208
Trúng 319 Tây Ninh706
13-11-19Đồng Nai: 496,499,
Cần Thơ: 367,567,
Sóc Trăng: 894,610
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 367 Cần Thơ,
Trúng 894 Sóc Trăng
518
12-11-19Bến Tre: 855,728,
Vũng Tàu: 625,417,
Bạc Liêu: 888,163
Trúng 625 Vũng Tàu,
Trúng 888 Bạc Liêu
524
11-11-19TP HCM: 844,920,
Đồng Tháp: 112,973,
Cà Mau: 175,694
Trượt659
10-11-19Tiền Giang: 382,182,
Kiên Giang: 416,601,
Đà Lạt: 174,141
Trúng 416 Kiên Giang,
Trúng 174 Đà Lạt
463
09-11-19TP HCM: 578,836,
Long An: 708,494,
Bình Phước: 244,722,
Hậu Giang: 603,971
Trúng 578 TP HCM,
Trúng 708 Long An,
Trúng 244 Bình Phước,
Trúng 603 Hậu Giang
607
08-11-19Vĩnh Long: 202,939,
Bình Dương: 160,489,
Trà Vinh: 230,665
Trúng 202 Vĩnh Long,
Trúng 160 Bình Dương,
Trúng 230 Trà Vinh
599
07-11-19Tây Ninh: 018,061,
An Giang: 005,257,
Bình Thuận: 333,590
Trúng 018 Tây Ninh,
Trúng 333 Bình Thuận
348
06-11-19Đồng Nai: 129,325,
Cần Thơ: 267,564,
Sóc Trăng: 888,952
Trúng 129 Đồng Nai,
Trúng 888 Sóc Trăng
364