Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
07-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
06-12-19Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 21,
Trà Vinh: 63
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
366
05-12-19Tây Ninh: 96,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 06
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
333
04-12-19Đồng Nai: 05,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 25
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
327
03-12-19Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 97
Trúng Bến Tre334
02-12-19TP HCM: 84,
Đồng Tháp: 92,
Cà Mau: 79
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
01-12-19Tiền Giang: 08,
Kiên Giang: 23,
Đà Lạt: 53
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
345
30-11-19TP HCM: 98,
Long An: 60,
Bình Phước: 77,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
362
29-11-19Vĩnh Long: 86,
Bình Dương: 50,
Trà Vinh: 87
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
374
28-11-19Tây Ninh: 51,
An Giang: 03,
Bình Thuận: 24
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
361
27-11-19Đồng Nai: 15,
Cần Thơ: 53,
Sóc Trăng: 73
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
366
26-11-19Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 41,
Bạc Liêu: 73
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
343
25-11-19TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 57,
Cà Mau: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
331
24-11-19Tiền Giang: 42,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 76
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
366
23-11-19TP HCM: 54,
Long An: 76,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 89
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
358
22-11-19Vĩnh Long: 25,
Bình Dương: 02,
Trà Vinh: 80
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
329
21-11-19Tây Ninh: 40,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 84
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
380
20-11-19Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 19,
Sóc Trăng: 58
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
359
19-11-19Bến Tre: 97,
Vũng Tàu: 83,
Bạc Liêu: 20
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
343
18-11-19TP HCM: 49,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
333
17-11-19Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 29,
Đà Lạt: 51
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
349
16-11-19TP HCM: 83,
Long An: 40,
Bình Phước: 54,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
353
15-11-19Vĩnh Long: 88,
Bình Dương: 78,
Trà Vinh: 50
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
355
14-11-19Tây Ninh: 77,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 70
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
370
13-11-19Đồng Nai: 14,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 27
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
331
12-11-19Bến Tre: 92,
Vũng Tàu: 00,
Bạc Liêu: 71
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
356
11-11-19TP HCM: 98,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
388
10-11-19Tiền Giang: 37,
Kiên Giang: 61,
Đà Lạt: 08
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
352
09-11-19TP HCM: 12,
Long An: 68,
Bình Phước: 51,
Hậu Giang: 22
Trúng Long An348
08-11-19Vĩnh Long: 62,
Bình Dương: 78,
Trà Vinh: 31
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
368
07-11-19Tây Ninh: 79,
An Giang: 77,
Bình Thuận: 28
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
349
06-11-19Đồng Nai: 12,
Cần Thơ: 43,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
357