Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
07-12-19
06-12-1983,05,12,94Trượt161
05-12-1921,94,75,42Trúng130
04-12-1992,80,32,04Trúng164
03-12-1993,75,37,79Trúng169
02-12-1907,89,56,97Trúng121
01-12-1982,98,18,23Trúng156
30-11-1952,50,85,76Trúng123
29-11-1903,04,22,02Trượt153
28-11-1930,12,69,20Trúng122
27-11-1923,42,24,25Trúng146
26-11-1984,31,93,10Trúng145
25-11-1989,13,68,98Trúng136
24-11-1950,77,72,03Trúng126
23-11-1980,08,01,42Trúng146
22-11-1907,78,53,52Trượt156
21-11-1976,20,68,69Trúng132
20-11-1954,97,04,53Trúng152
19-11-1958,86,44,31Trúng147
18-11-1965,47,72,00Trúng154
17-11-1907,58,13,71Trúng144
16-11-1940,46,07,56Trượt122
15-11-1971,83,00,77Trúng150
14-11-1996,63,11,07Trượt120
13-11-1950,29,28,45Trúng156
12-11-1955,63,97,62Trúng146
11-11-1912,93,62,02Trượt159
10-11-1948,21,91,49Trúng160
09-11-1972,95,93,74Trúng161
08-11-1909,72,67,05Trúng124
07-11-1950,19,15,37Trượt153
06-11-1947,58,43,84Trúng150
05-11-1910,90,63,91Trúng153
04-11-1924,80,67,43Trúng123