Lô Xiên 3 Víp MB: 300.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
07-12-19
06-12-1966,51,28Trúng146
05-12-1987,21,78Trúng140
04-12-1919,64,77Trúng150
03-12-1968,31,93Trúng161
02-12-1996,90,25Trúng156
01-12-1948,08,69Trúng158
30-11-1984,68,86Trúng179
29-11-1903,22,66Trúng172
28-11-1969,89,71Trúng126
27-11-1926,79,63Trúng137
26-11-1981,31,57Trúng133
25-11-1931,97,73Trượt141
24-11-1911,67,91Trượt155
23-11-1912,80,87Trúng168
22-11-1924,34,00Trượt161
21-11-1935,24,64Trúng132
20-11-1987,77,60Trúng153
19-11-1989,18,90Trượt176
18-11-1967,32,73Trượt160
17-11-1963,58,02Trúng148
16-11-1900,83,92Trúng142
15-11-1946,02,00Trúng120
14-11-1965,26,95Trúng127
13-11-1981,79,75Trúng150
12-11-1963,76,81Trúng139
11-11-1919,09,39Trúng125
10-11-1994,06,22Trượt179
09-11-1993,03,50Trúng136
08-11-1958,67,52Trúng144
07-11-1941,61,24Trượt178
06-11-1942,00,58Trúng143
05-11-1934,57,62Trúng142
04-11-1921,75,67Trúng162