Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
07-12-19
06-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề278
05-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề274
04-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1277
03-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt255
02-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề298
01-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt270
30-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt256
29-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt255
28-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt252
27-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt288
26-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1278
25-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8292
24-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2281
23-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt282
22-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7277
21-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1259
20-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1267
19-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2251
18-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề280
17-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề294
16-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8267
15-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8256
14-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8291
13-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8255
12-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt275
11-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1267
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1297
09-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2262
08-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt270
07-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt276
06-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề289
05-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0273
04-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4289