Dàn Đề 4 Con MB: 200.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 4 con Kết quả Theo
07-12-19
06-12-1967,83,79,39Trượt183
05-12-1967,17,60,84Ăn đề 67151
04-12-1914,24,08,19Ăn đề 19159
03-12-1938,15,95,67Trượt196
02-12-1966,20,18,08Trượt165
01-12-1981,39,48,94Trượt192
30-11-1938,09,61,47Trượt158
29-11-1952,76,21,12Trượt187
28-11-1934,78,13,57Trượt171
27-11-1966,81,28,19Trượt191
26-11-1979,58,77,00Trượt174
25-11-1923,10,57,32Trượt174
24-11-1961,24,59,82Trượt195
23-11-1936,26,52,62Ăn 36158
22-11-1983,99,26,29Trượt165
21-11-1918,61,50,84Trượt192
20-11-1904,06,66,41Trượt163
19-11-1958,38,91,00Trượt164
18-11-1981,77,88,73Trượt191
17-11-1961,82,69,06Trượt171
16-11-1982,35,66,61Ăn đề 82182
15-11-1964,16,70,21Trượt191
14-11-1952,68,73,42Trượt180
13-11-1909,19,18,12Ăn đề 18198
12-11-1944,01,56,93Ăn đề 44168
11-11-1913,16,24,29Ăn đề 16186
10-11-1929,10,85,80Ăn đề 10162
09-11-1938,34,35,02Ăn đề 02160
08-11-1925,92,10,92Ăn đề 92194
07-11-1953,59,84,61Trượt168
06-11-1908,84,57,81Ăn đề 81169
05-11-1937,92,89,24Trượt171
04-11-1958,84,96,11Trượt155